گمشده

 

من گمشدم من بین تملقات دنیا و هوای نفس و زمزمه های اعماق ضمیرو وجدانم گم شدم

 

من  بین عصر فناری و اطلاعات و وقت رهایی روح اللهی که توی بند تنم دمیده شده گم شدم

من بین اهدافم و رسالت واقعیم سرگردانم

راستی رسالت من چیه؟....

رسالت تو چی؟.....

تو فهمیدی؟......

من چه جوری باید بفهمم؟..........................

 

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
رضا

صحبتم را با غزل های تو شیرین می کنم واژه هایم را به احساس تو آذین می کنم تا دوباره سربگیرد تابش اندیشه ات[گل]

صد

نور هم باشی باز شاد خواری خواهم نمود.