# الهی
الهی ! بنده را از سه آفت نگاه دارد :   از وسواس شیطانی                      از هوای نفسانی                                            از غرور و نادانی
/ 1 نظر / 20 بازدید
   خداوند      همانی  ست  که  ما  میخواهیم          کاش  ما  هم                همانی  باشیم  که  خداوند  میخواهد    
/ 3 نظر / 11 بازدید