سلام یک بیدار خفته

سلام به همه ادمای قرن 21

من یک خفته بیدارنما انسان آدم نما یا درتکاپوی باز  کردن چشم سرم

عطشان یافتن جوهر وجودم و راه حق

درتلاش ساختن دنیای بدون اشک مظلوم بدون آه دردمندبدون رنجش ازفقر،بدون فقر فهم

اگر تو هم در جست و جوی صراط مستقیمی هستی که نور بیداری در آنجا یافت شود بامن همراه شو

/ 2 نظر / 19 بازدید
آب

سلام همه خفته ی بیدارن. از جمله خودم.

صد

سلام دوباره