ما آدم ها

مترسک گفت :

                     ای گندم تو گواه باش ؛

                                                         مرا برای ترساندن آفریدند ...

   اما من عاشق پرنده ای بودم که از گرسنگی مرد!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید