باران بیداری

باران بیداری

پرچم سرخ و سفیدی که برای اضافه شدن رنگ سبز به آن میکوشد و میجوشد

این روز ها آن جا چه خبر است؟

بیرون از خانه پر است از صدا

صداهای مردم فریاد ها اعتراض ها

صدای شلیک اسلحه ها و ..

بیرون از خانه در تب می سوزد تا با حرارت خود با میکروبی که وارد گوشت و استخوانش شده را به مرگ اورد

و درون خانه نیز ملتهب است و متحدانه با زمان و زمانه میجنگد

امروز که برادر و پدر میروند نمیدانی شاید ساعاتی بعد چنازه تیربارانش را به خانه بیاورند

امروز مادر و خواهر در خانه نیستند

چرا که حضورشان همراه با معترضین مهمتر است از در خانه بودن

امروز میدان ها شاهدگَل آویزی حق بی دفاع و ناحق مسلح اند

اینجا ایران بهمن 57 نیست

اینجا فلسطین هم نیست

عراق و افغانستان و سایر کشور های جنگزده هم نیست

این جا ...

 

ادامه مطلب
   + awake lady ; ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
comment نظرات ()